Anglická čtenářská dílna pro děti – Ali Baba and the Forty Thieves (září 2021)

Online kurz anglická čtenářská dílna je zaměřen na procvičení porozumění psanému a mluvenému slovu a rozšíření slovní zásoby prostřednictvím zjednodušených (převyprávěných) variant známých knih a pohádek.

  • Trvání 8 týdnů
  • Zapsaní studenti 3
  • Poslední aktualizace Duben 2021
850 Kč
Anglická čtenářská dílna pro děti – Ali Baba and the Forty Thieves (září 2021)

Maximální počet studentů: 6
Zahájení kurzu: 16. 9. 2021
Předpokládané ukončení kurzu: 11. 11. 2021
Čas výuky: Vždy ve čtvrtek 16:30–17:30

Skupinový online kurz Anglická čtenářská dílna pro děti je určen dětem prvního stupně základní školy (věk 8–11 let), které se učí angličtinu teprve krátce, pracují pouze s přítomným časem a mají pouze základní slovní zásobu (začátečníci – starter).

V tomto online kurzu si studenti na zjednodušených (převyprávěných) variantách známých knih a pohádek procvičí porozumění psanému a mluvenému slovu a rozšíří slovní zásobu. Současně si na frázích z příběhu zopakují základní gramatiku s vysvětlením lektora.

Studenti na online hodině angličtiny pracují s lektorem a na základě textu a poslechu řeší úkoly související s tématem knihy. V tomto kurzu pracujeme s knihou Ali Baba and the Forty Thieves (převyprávěla Janet Hardy-Gould)

Součástí kurzu je přístup k online knihovně v rámci Oxford Learner’s Bookshelf na 12 měsíců. Kromě knihy, se kterou se bude pracovat v online kurzu, získají účastníci přístup k dalším 24 interaktivním knihám stejné úrovně – mohou tedy zdarma i po skončení kurzu pracovat samostatně s dalšími knihami.

Ukázka knihy:

Seznamte se s lektory

Ing. Martin Staviař se od roku 2006 zabývá překladatelstvím a lokalizací softwaru. V tomto oboru působil jako překladatel, korektor a projektový manažer. Později začal vést také kurzy angličtiny a momentálně pořádá online kurzy. Má na starosti výuku, organizaci a přípravu kurzů, správu webu a kontakt s klienty.