Jazyková online kavárna (září 2021)

Anglická jazyková online kavárna představuje konverzační kurz, který simuluje kavárnu v online prostředí. Účastníci kurzu usedají k jednotlivým stolům kavárny (online místnosti), kde se seznámí s konverzačními tématy a následně daná témata řeší s ostatními, společně hledají odpovědi na otázky a plní zadané úkoly.

  • Trvání 6 týdnů
  • Zapsaní studenti 0
  • Poslední aktualizace Duben 2021
320 Kč
Jazyková online kavárna (září 2021)

Zahájení kurzu: 15. 9. 2021
Předpokládané ukončení kurzu: 27. 10. 2021
Čas výuky: vždy ve středu od 17:30
Vhodná vstupní úroveň: Pre-Intermediate / Intermediate

Anglická jazyková online kavárna přináší koncepci konverzačního online kurzu, který simuluje kavárnu. Účastníci kurzu usedají k jednotlivým stolům kavárny (online místnosti), kde se seznámí s konverzačními tématy a následně daná témata řeší s ostatními, společně hledají odpovědi na otázky a plní zadané úkoly. Stejně jako ve skutečné kavárně lektor navštěvuje jednotlivé online „stoly“, pomáhá s tématy, vysvětluje problematické oblasti a poskytuje zpětnou vazbu. Jakmile účastníci dané téma dostatečně proberou, mohou přejít k dalšímu stolu a řešit jiné téma.

Jde o hromadný online kurz angličtiny s větším počtem účastníků. Výhodou ale je, že se nesetkáváte se všemi účastníky najednou, protože skupina je rozdělena mezi jednotlivé virtuální „stoly“. Ke slovu se tedy dostane každý. Bez nadsázky můžeme říci, že kurzovné přepočtené na jednu konverzační hodinu přibližně odpovídá ceně jedné kávy.

Pokud si nejste jistí svojí úrovní, můžete zpracovat rozřazovací test.

Seznamte se s lektory

Ing. Martin Staviař se od roku 2006 zabývá překladatelstvím a lokalizací softwaru. V tomto oboru působil jako překladatel, korektor a projektový manažer. Později začal vést také kurzy angličtiny a momentálně pořádá online kurzy. Má na starosti výuku, organizaci a přípravu kurzů, správu webu a kontakt s klienty.